close

дейности

Първата  среща се проведе на 6-7 февруари 2019 г. в гр.Кахраманмараш, с домакин Градската управа Кахраманмараш.

Втората МПС се  се проведе на 9-10 май 2019 г. в Италия, с домакин CEİPES (Международен център за насърчаване на образованието и развитието).

На 05.09.2019 и 06.09.2019 г (четвъртък и петък) третата среща на проекта се проведе в помещенията на Центъра за развитие на Тесалия (AKETH) в Трикала, Гърция