close

проектни резултати

Ще бъдат подготвени ръководства за терапия.
Единият справочник ще бъде подготвен за пациентите на Алцхаймер, а другият - за роднини и болногледачи на пациенти.

Ръководствата обобщават дейностите, които могат да бъдат предприети за борба с болести, хранене, грижи за семействата и кои социални дейности са ефективни в борбата с болестта на Алцхаймер. Ръководството ще бъде на английски, но ще бъде преведено на езиците на партньора по проекта, включително на арабски за сирийски бежанци. Ръководството ще се използва в старчески домове под ръководството на община Кахраманмараш като част от програма за професионална терапия, ръководена от професионален терапевт. В допълнение партньорите по проекта ще използват Ръководството за трудотерапия в своята страна.