close

Opis projektu

W ciągu ostatnich 20 lat zaobserwowano stały wzrost liczby osób starszych, szczególnie w
krajach europejskich z uwagi na postęp w dziedzinie zdrowia. Ze względu na zdrowsze
warunki życia, lepszą edukację oraz dostęp do usług opieki zdrowotnej, zarówno umieralność,
jak i wskaźnik urodzeń znacznie spadły w krajach rozwiniętych.
Liczba osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz demencją, szczególnie w wieku 65 lat i
starszych, gwałownie rośnie w skali globalnej. Chociaż bezpośrednie leczenie choroby
Alzheimera nie jest możliwe, to w początkowym jej stadium różnorodne ćwiczenia, działania
poznawcze, społeczne i kulturowe mogą stanowić środki zapobiegawcze spowalniające jej
postęp. Zadania poznawcze ćwiczące umiejętność myślenia oraz pamięć mają pozytywny
wpływ na ogólną psychikę i poprawę funkcjonowania pacjenta.
Projekt USE OR LOSE ma na celu zwrócenie uwagi na chorobę Alzheimera poprzez
opracowanie innowacyjnych praktyk i wdrożenie inicjatyw współpracy, takich jak wzajemne
uczenie się oraz wymiana doświadczeń, a także promowanie współpracy na poziomie
europejskim. Szczegółowe cele projektu obejmują:
Zapobieganie chorobie Alzheimera oraz rozwijanie wiedzy na jej temat oraz jej
wczesnych stadiów.
Zwiększenie świadomości na temat choroby Alzheimera na poziomie lokalnym,
krajowym i międzynarodowym
Utworzenie przewodnika terapii zajęciowej dla pacjentów dotkniętych demencją oraz
ich opiekunów.
Nawiązanie współpracy i partnerstwa na poziomie europejskim.
W ramach programu partnerstwa strategicznego Erasmus + zostanie opracowany przewodnik
terapii zajęciowej w celu wsparcia leczenia pacjentów dotkniętych chorobą Alzheimera oraz
pomocy ich rodzinom. Przewodnik terapii zajęciowej będzie wykorzystywany lokalnie oraz
na terenie całej Europy w celu usprawnienia pamięci pacjentów z chorobą Alzheimera oraz
osób we wczesnym stadium demencji.
W przewodniku opisano działania, które można wdrożyć w celu zwalczania choroby, sposób
odżywiania odpowiedni dla osób starszych, opiekę jaką rodzina może zapewnić choremu, a
także przedstawiono działania społeczne skuteczne w leczeniu choroby Alzeheimera.
Przewodnik zostanie opracowany w języku angielskim oraz przetłumaczony na języki
partnerów projektu, w tym uwzględniając język arabski dla uchodźców syryjskich.
Przewodnik zostanie wykorzystany w domach opieki, kierowane przez gminę
Kahramanmaraş, w ramach programu terapii zajęciowej prowadzonej przez terapeutę
zajęciowego. Ponadto partnerzy projektu będą także korzystać z powyższego przewodnika w
swoich krajach.
Partnerami projektu Use or Lose są:
  • Koordynator projektu Kahramanmaraş Metropolitan Municipality (Turcja)
  • Dyrekcja Regionalna ds. Polityki rodzinnej i społecznej Kahramanmaras (Turcja)
  • Uniwersytet Opieki Zdrowotnej Kahramanmaras Sutcu Imam (Turcja)
  • Stowarzyszenie osób cierpiących na chorobę Alzeheimera (Bułgaria)
  • SSW Collegium Balticum (Polska)
  • Anaptyxıako Kentro Thessalıas (Grecja)
  • Międzynarodowe Centrum Promocji Edukacji i Rozwoju (Włochy).