close

İtalyadaki 2.TPM (Ulusötesi Toplantısı)

İtalya'daki 2. TPM (Ulusötesi Toplantı) ): İkinci ulusötesi toplantı 9-10 Mayıs 2019 tarihinde İtalyanın Palermo şehrinde CEİPES (Centro Internazıonale Per La Promozıone Dell'educazıone E Lo Svıluppo Assocıazıone) koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiştir.