close

Proje

Projenin Genel Amacı: Erasmus+  Stratejik ortaklık program kapsamında "USE OR LOSE " adlı projemiz ile Alzeimer hastalığına dikkat çekme konusunda yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, Avrupa seviyesinde işbirliğini, karşılıklı öğrenmeyi ve deneyimlerin paylaşılmasını teşvik ederek, ortak girişimlerin uygulanmasını amaçlamaktadır.

Projenin Özel Amacı:  Erasmus+KA2 proje faaliyetleri kapsamındaki özeldeki amacımız; Demans ve Alzeimer başlangıcı olan kişilerde hastalıkla mücadele etmek amacıyla;

-Yerel, bölgesel ve uluslararası alanda Alzheimer ve Demans hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak,

- Alzheimer başlangıcı olan kişilerde, Alzheimer önlemek amaçlı modül aktivite kitabı ( Rehber uğraş terapi klavuzu) oluşturarak yerel ve Avrupa çapında kullanıma sunulacaktır. Ayrıca Alzheimer başlangıcı olan hastaların ailelerine ve bakımını üstlenen kişilere yönelik sürecin etkin ve verimli yönetilmesine ilişkin katkı sunulması,

- Avrupa seviyesinde işbirliği ve ortaklıkların kurulması amaçlanmaktadır.

Projenin Gerekçesi:

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Bunun en önemli nedenleri olarak son 20 yılda sağlık alanında gelişen teknolojik gelişmelerle beraber daha sağlıklı yaşam koşullarının oluşması ile mortalite (Ölüm)  hızları önemli oranda düşmesiyle birlikte insanlar daha çok yaşamakta ayrıca  birçok ülkede doğum oranlarında genel bir düşüş gözlenmektedir. Bu da toplumda yaşlı kesimin oranını giderek arttırmaktadır.

Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 12,3'ünü 60 yaş ve üstündeki insanlar oluşturuyor. Dünya nüfusunda 60 yaş ve üstü kişilerin oranının 2030'da yüzde 16,5 ve 2050'de yüzde 22'ye ulaşması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasına göre (2016 ) Türkiye'de 65 ve yukarı yaştaki nüfus 2012'de 5 milyon 682 bin 3 kişi iken son beş yılda yüzde 17,1 artarak 2016'da 6 milyon 651 bin 503 kişi olmuştur.  Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2012 yılında yüzde 7,5 iken, 2016'da yüzde 8,3’e kadar artış gösterdiği gözlemlenmektedir.

Kaçınılmaz bir süreç olan yaşlılıkla birlikte insanlar birçok fiziksel ve psikolojik zorlu evrelerle karşılaşabilmektedir. Bu süreç içerisinde özellikle 65 yaş üstü kişilerde zihinsel beceri ve fonksiyonlarda zayıflama gözlemlenmektedir. Bu durum kişilerin yaşam standartlarında ciddi düşüşlerin olmasına, geri dönülemez problemlere hatta ölümlere bile neden olabilmektedir. Demans hastalığı (halk dilinde bunama), zihinsel becerilerde, bilinç düzeyinde ve gündelik karşılaşılan süreçlerin yönetilmesini etkileyen hastalık nedeniyle zayıflaması durumudur. Bir çok çeşidi ve evresi olan deman hastalığının en sık görülen türü Alzheimer hastalığıdır.

Günlük yaşamın stresine bağlı olarak başta 65 ve üzeri yaşlılar olmak üzere Demans ve Alzheimer hastalığı dünya genelinde hızla artmaktadır. Bilindiği üzere Alzheimer hastalığının direk tedavisi mümkün değil. Alzheimer hastalığı başlangıç evresinde çeşitli zihinsel aktiviteler, egzersizler, sosyal ve kültürel faaliyetler ile sürece ilişkin gerekli tedbirler alınabilmektedir. Hedef gurubumuz olan demansli hastaların aktif yaşamın içine dâhil edilmesi ve uygulanacak zihinsel, fiziksel, sportif ve aktivite

Erasmu+ Stratejik ortaklık kapsamında Avrupa seviyesinde yenilikçi stratejik ortaklık oluşturularak Alzheimer hastalığı başlangıcı olan kişiler ve demanslı hastalara önlemeye yönelik aktivite rehber kılavuzu oluşturmak hedeflenmektedir. Yurt dışı ortaklıkları aracılığıyla Avrupada Alzheimer başlangıcı olan hastalarda alzheimer’ı önlemeye yönelik yapılan çalışmalar incelenerek, yurt içi ve yurt dışı ortaklarımızla birlikte rehber kılavuzu oluşturarak hem yerelde hem de uluslararası ülkelerin kullanımına sunulacaktır. Hazırlanacak olan modül rehber kılavuz başta İngilizce ve ortakların dilleri olmak üzere çeşitli dillere çevrilecektir.

Erasmus+ Stratejik ortaklık programı kapsamında başta 65 yaş üstü yaşlılar olmak üzere ve Alzheimer başlangıcı olan kişilere ve onların ailelerine yönelik uğraş terapi kılavuzu (guidebook) oluşturulmak istenmektedir. Rehber klavuzla birlikte Alzheimer başlangıcı olan hastalar ve ailelerine hastalıkla savaşmak için ne gibi aktivitelerde bulunması gerektiği, beslenme, ailelerin hastalara ne gibi görev ve sorumluluk vermesi gerektiği, hangi tür sosyal aktivitelerin Alzheimer ile mücadelede de etkili olacağını içeren bir kılavuz olacaktır.  Rehber kılavuzda yer alan aktiviteler yaşlılarımız uzman eşlinde kurumumuza ait olan ve yaşlılara yönelik hizmet veren “yaşlı dinlenme” salonlarında yapılacaktır. Proje kapsamında Alzheimer başlangıcı olan hastalar ve gönüllü gençler bir araya gelerek uğraş terapileri yapabilecekler. Böylece yaşlılar ve gençler bir arada faaliyetler yaparak yaşlıların psiko sosyal rehabilitasyonuna destekte bulunmuş olacaklar.