close

Projenin Genel Amacı

Erasmus+ Stratejik ortaklık program kapsamında "USE OR LOSE " adlı projemiz ile Alzeimer hastalığına dikkat çekme konusunda yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, Avrupa seviyesinde işbirliğini, karşılıklı öğrenmeyi ve deneyimlerin paylaşılmasını teşvik ederek, ortak girişimlerin uygulanmasını amaçlamaktadır.

Projenin Özel Amacı

Erasmus+KA2 proje faaliyetleri kapsamındaki özeldeki amacımız; Demans ve Alzeimer başlangıcı olan kişilerde hastalıkla mücadele etmek

Projenin Gerekçesi

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Bunun en önemli nedenleri olarak son 20 yılda sağlık alanında gelişen teknolojik gelişmelerle beraber daha sağlıklı yaşam koşullarının oluşması ile mortalite (Ölüm) hızları önemli oranda düşmesiyle birlikte insanlar daha çok yaşamakta ayrıca birçok ülkede doğum oranlarında genel bir düşüş gözlenmektedir. Bu da toplumda yaşlı kesimin oranını giderek arttırmaktadır.

help help_outline assignment
Erasmus+ Stratejik ortaklık program kapsamında "USE OR LOSE " adlı projemiz ile Alzeimer hastalığına dikkat çekme konusunda yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, Avrupa seviyesinde işbirliğini, karşılıklı öğrenmeyi ve deneyimlerin paylaşılmasını teşvik ederek, ortak girişimlerin uygulanmasını amaçlamaktadır.
Erasmus+KA2 proje faaliyetleri kapsamındaki özeldeki amacımız; Demans ve Alzeimer başlangıcı olan kişilerde hastalıkla mücadele etmek
Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Bunun en önemli nedenleri olarak son 20 yılda sağlık alanında gelişen teknolojik gelişmelerle beraber daha sağlıklı yaşam koşullarının oluşması ile mortalite (Ölüm) hızları önemli oranda düşmesiyle birlikte insanlar daha çok yaşamakta ayrıca birçok ülkede doğum oranlarında genel bir düşüş gözlenmektedir. Bu da toplumda yaşlı kesimin oranını giderek arttırmaktadır.

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Proje Ortakları