close

Описание на проекта

През последните 20 години се наблюдава стабилно нарастване на по-възрастното население, особено в европейските страни поради развитето на медицинската наука. Заради по-здравословните условия на живот, по-доброто образование и достъп до здравни услуги, смъртността, както и раждаемостта, значително са намалели в развитите страни. Броя на хората с Болест на Алцхаймер и другите деменциибързо нараства в глобален мащаб, особено при хората на и над 65 години.Въпреки че прякото лечение на болестта на Алцхаймер и други деменции не е възможно, по време на появата на болестта различни упражнения, познавателни, социални и културни дейности са всички превантивнидейности, които могат да бъдат предприети, за да се забави развитето й.Когнитивните дейности, които развиват мисленето и паметта, имат положително въздействие върху общото психическо състояние и цялостната дейност на хората. Проектът ИЗПОЛЗВАЙ ИЛИ ГО ГУБИШ има за цел да привлече вниманието към болестта на Алцхаймер чрез разработване на иновативни практики и прилагане на инициативи за сътрудничество, като взаимно обучение и обмен на опит, насърчаване на сътрудничеството на европейско ниво.

Специфични цели на проекта са:

• Превенция и осъзнаване на болестта на Алцхаймер и ранните стадии на заболяването. • Повишаване на осведомеността за болестта на Алцхаймер и други деменции на местно, национално и международно ниво. • Създаване на справочник за трудотерапията за хора с деменция и за техните болногледачи. • Осъшествяване на сътрудничество и партньорство на европейско ниво.

Партньорите на проект „Използвай или го губиш“ са:

• Координатор на проекта Столична община Кахраманмараш (Турция) • Дирекция „Семейни и социални политики”, Община Кахраманмараш (Турция) • Университета за здравни услуги, Кахраманмараш (Турция) • Гражданско сдружение „Алцхаймер България” (България) • Частно висше училище „Колегиум Балтикум“ (Полша) • Учебен център за развитие на Тесалия (Гърция) • Международен център за насърчаване на образованието и развитието (Италия)

help help_outline assignment

It is supported by the European Commission under the Erasmus + Program.
However, the opinions contained herein European Commission and the National Agency of Turkey can not be held responsible.

Proje Partners