close

Opis projektu

W ciągu ostatnich 20 lat zaobserwowano stały wzrost liczby osób starszych, szczególnie w krajach europejskich z uwagi na postęp w dziedzinie zdrowia. Ze względu na zdrowsze warunki życia, lepszą edukację oraz dostęp do usług opieki zdrowotnej, zarówno umieralność, jak i wskaźnik urodzeń znacznie spadły w krajach rozwiniętych. Liczba osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz demencją, szczególnie w wieku 65 lat i starszych, gwałownie rośnie w skali globalnej. Chociaż bezpośrednie leczenie choroby Alzheimera nie jest możliwe, to w początkowym jej stadium różnorodne ćwiczenia, działania poznawcze, społeczne i kulturowe mogą stanowić środki zapobiegawcze spowalniające jej postęp. Zadania poznawcze ćwiczące umiejętność myślenia oraz pamięć mają pozytywny wpływ na ogólną psychikę i poprawę funkcjonowania pacjenta. Projekt USE OR LOSE ma na celu zwrócenie uwagi na chorobę Alzheimera poprzez opracowanie innowacyjnych praktyk i wdrożenie inicjatyw współpracy, takich jak wzajemne uczenie się oraz wymiana doświadczeń, a także promowanie współpracy na poziomie europejskim

Szczegółowe cele projektu obejmują:

• Zapobieganie chorobie Alzheimera oraz rozwijanie wiedzy na jej temat oraz jej wczesnych stadiów. • Zwiększenie świadomości na temat choroby Alzheimera na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym • Utworzenie przewodnika terapii zajęciowej dla pacjentów dotkniętych demencją oraz ich opiekunów. • Nawiązanie współpracy i partnerstwa na poziomie europejskim.

Partnerami projektu Use or Lose są:

• Koordynator projektu Kahramanmaraş Metropolitan Municipality (Turcja) • Dyrekcja Regionalna ds. Polityki rodzinnej i społecznej Kahramanmaras (Turcja) • Uniwersytet Opieki Zdrowotnej Kahramanmaras Sutcu Imam (Turcja) • Stowarzyszenie osób cierpiących na chorobę Alzeheimera (Bułgaria) • SSW Collegium Balticum (Polska) • Anaptyxıako Kentro Thessalıas (Grecja) • Międzynarodowe Centrum Promocji Edukacji i Rozwoju (Włochy).

help help_outline assignment

It is supported by the European Commission under the Erasmus + Program.
However, the opinions contained herein European Commission and the National Agency of Turkey can not be held responsible.

Proje Partners