close

проект

Проектът ИЗПОЛЗВАЙ ИЛИ ГО ГУБИШ има за цел да привлече вниманието към болестта на Алцхаймер чрез разработване на иновативни практики и прилагане на инициативи за сътрудничество, като взаимно обучение и обмен на опит, насърчаване на
сътрудничеството на европейско ниво.
 
Специфични цели на проекта са:
 Превенция и осъзнаване на болестта на Алцхаймер и ранните стадии на заболяването.
 Повишаване на осведомеността за болестта на Алцхаймер и други деменции на местно, национално и международно ниво.
 Създаване на справочник за трудотерапията за хора с деменция и за техните болногледачи.
 Осъшествяване на сътрудничество и партньорство на европейско ниво.
В рамките на Програмата за стратегическо партньорство „Еразъм +“ се цели създаването на наръчник за трудотерапия за професионално подпомагане на лечението на пациенти с Алцхаймер и техните семейства.Ръководството за трудотерапия ще се използва локално и в цяла Европа за подобряване на паметта на пациентите с Алцхаймер и тези с ранно начало на деменцията.
В ръководството са очертани дейности, които могат да се извършват за борба с болестта, полезно хранене, грижите, които могат да осигурят семействата и кои социални дейности са ефективни в борбата с болестта на Алцхаймер.Ръководството ще
бъде на английски език, но преведено на езиците на партньора на проекта, включително арабски за сирийски бежанци.Ръководството ще се използва в старчески домове, които са под ръководството на Столичната община Кахраманмараш, като част от програмата за трудотерапия, ръководена от трудотерапевт.В допълнение, партньорите по проекта ще използват ръководството за трудотерапия в техните страни.
 
Партньорите на проект „Използвай или го губиш“ са:
Координатор на проекта Столична община Кахраманмараш (Турция)
Дирекция „Семейни и социални политики”, Община Кахраманмараш (Турция)
Университета за здравни услуги, Кахраманмараш (Турция)
Гражданско сдружение „Алцхаймер България” (България)
Частно висше училище „Колегиум Балтикум“ (Полша)
Учебен център за развитие на Тесалия (Гърция)
Международен център за насърчаване на образованието и развитието (Италия)